Marko Golub

Golub Marko, rođen 26.10.1989. u Celju. Živi u Krapini gdje je završio osnovnu školu, te nakon toga upisao zdravstveni smjer fizioterapeutski tehničar u Pregradi. Srednju školi završio je 2008. godine, te je iste upisao Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na četvrtoj godini studija upisuje usmjerenje „Košarka“. Tijekom studija, u sklopu prakse iz usmjerenja košarka, provodi 2 mjeseca sa kadetskom selekcijom KK Zagreb, pod vodstvom trenera i profesora Tomislava Rupčića. Nakon toga provodi također dva mjeseca sa juniorskom selekcijom KK Zagreb, pod vodstvom trenera Andreja Tesle. Na samoj praksi sudjelovao je u provedbi i organizaciji pojedinih treninga, te time dobio veliko iskustvo. Osim što je sudjelovao u samim treninzima, bio je prisutan na utakmicama obiju selekcija te nakon toga sudjelovao u raspravama sa trenerima o samim utakmicama. Isto tako u sklopu usmjerenja „Košarka“, bio je prisutan na dva seminara održana u Crikvenici (2012. i 2013. god.)  , u trajanju od 10 dana. Seminari su se sastojali od teorijskog i praktičnog dijela, što znači da sve što se je radilo na teoriji, kasnije su sami polaznici (studenti) radili praktično u dvorani. Isto tako valja naglasiti, da su predavači na tim seminarima bili naši izuzetno cijenjeni treneri poput Nevena Spahije, Danijel Jusup, Andreja Tesle, Tomislav Rupčić, Mario Gerjević i mnogih drugih.

Tijekom ljeta 2013. god. sudjeluje u provedbi „Sportskih igara učenika“ kojima je osnovni cilj aktivno uključivanje djecu u sport.

2012. god. uključuje se u rad KK Krapina kao trener kadetske i juniorske selekcije. U prvoj godini svoga rada osvaja 1. mjesto u 2. kadetskoj košarkaškoj ligi, a sa juniorima 4. mjesto u 3. juniorskoj ligi.

Svoje slobodno vrijeme provodi baveći se raznim sportovima na rekreacijskoj razini te u radu sa sugrađanima.